Polityka prywatności

Działając zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o ochronie danych osobowych wszystkie dane uzyskiwane od naszych Klientów traktujemy jako poufne oraz zbieramy tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Przetwarzanie informacji osobowych przebiega w tym przypadku w zgodzie z przepisami artykułu 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zmianami). Aby dokonać złożenia Zamówienia Interesant powinien podać dane osobowe umożliwiające kontakt z nim, a szczególności: Imię i Nazwisko, Telefon kontaktowy, Dane dostawy towaru (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto), Adres poczty elektronicznej (e-mail). Podawanie danych jest oczywiście dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji złożonego Zamówienia. Uzyskane w procesie zamawiania towaru dane osobowe Klientów nie będą udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom. Administratorem danych jest Abacus Internet Solutions Więcko sp.j. Każdy Klient może skorzystać z prawa do wglądu, korygowania jak i wykasowania swoich danych osobowych. Może także dane te zmodyfikować i uaktualniać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres serwisu. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy usunięcia danych osobowych Klienta, jeśli zachowanie ich jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeśli obligują do tego obowiązujące przepisy prawa.