Nurkowanie na helu - Trimix.

Po kilku wdechach helu z balonu nasz głos stanie się piskliwy i zabawnie wysoki. Niekażdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że mimo tego ciekawego efektu helu balonowego nie powinno się wdychać!

Pojawia się pytanie czemu ten zakaz nie dotyczy nurków ? Czy przebywanie pod wodą daje większą odporność i nadludzkie moce ?

Zagrożeniem są niewielkie ilości zanieczyszczeń obecnych w mieszance balonowej obok helu. Właśnie ze względu na zanieczyszczenia takie jak na przykład tlenek węgla, oddychanie helem z baloników może źle się skończyć.

Do oddychania pod wodą stosuje się mieszankę helu - najczęściej z azotem i tlenem. Dzięki temu nurek zanurzony na znacznej głębokości jest w stanie uniknąć narkozy azotowej i skrócić czas potrzebny na dekompresję. W czasie oddychania trimixem do organizmu dostarczany jest nie tylko hel ale również tlen w odpowiedniej ilości. Zależnie od głębokości w mieszance może się znajdować mniej tlenu niż w powietrzu, ponieważ po przekroczeniu ciśnienia parcjalnego około 1,6 bar tlen staje się toksyczny.
Na głębokości wymagana jest jeszcze większa czystość helu

Zagrożenie ze względu zanieczyszczenia rośnie wraz z głębokością, ponieważ do płuc podawany jest gaz pod zwiększonym ciśnieniem. Przykładowo na głębokości 20 metrów do płuc nurka trafia mieszanka pod ciśnieniem 3 bar - czyli porównywalne z ciśnieniem w oponie samochodowej. Z tego względu do mieszanek nurkowych stosuje się hel o podwyższonej czystości - minimum hel 5.0 lub hel 5.6. Do nurkowania, na żadnej głębokości, nie nadaje się hel balonowy ani nawet powszechnie dostępny hel 4.0

Z tego wynika, że na helu do balonów nie uda się nam zanurkować a nawet dla własnego bezpieczeństwa nie powinniśmy go bezpośrednio wdychać helu na powierzchni.