Hel do balonów, czyli co o helu każdy wiedzieć powinien.

Tablice Mendelejewa zwana układem okresowym to swoistego rodzaju alfabet dla każdego chemika. To, dzięki niej można szybko i łatwo przyporządkować dany pierwiastek chemiczny do danej grupy i poznać jego właściwości. Można wyróżnić siedem grup- litowce, berylowce, fluorowce, gazy szlachetne, węgiel, tlenowce, lantanowce i aktynowce. Każda z tych grup posiada określone właściwości. Jednak dzisiaj przedmiotem zainteresowania z naszej strony będą gazy szlachetne, a dokładniej ujmując jego przedstawiciel, a więc hel.

Hel to pierwiastek zwany pierwiastkiem przyszłości. Początkowo uważano, że hel występuje tylko na Słońcu, dzisiaj jednak wiadomo już, że i w atmosferze ziemskiej można go spotkać. Hel jest bardzo ciekawym pierwiastkiem i to pod wieloma względami. Zacznijmy od tego, że podobnie jak i inne gazy szlachetne w temperaturze pokojowej hel jest pierwiastkiem bezbarwnym, bardzo lekkim.

Tylko jeden pierwiastek jest lżejszy od helu- wodór. Hel podobnie jak jego pozostali "towarzysze" występuje pod postacią oddzielnych, pojedynczych atomów. Oprócz tego posiada bardzo niską temperaturę topnienia i wrzenia. Co ciekawe, hel to jedyny pierwiastek, którego nie można zestalić tylko przez obniżenie temperatury. W tym też celu należy zadbać o dość wysokie ciśnienie.

Hel, dzięki swym nadzwyczajnym właściwościom zyskał uznanie w wielu gałęziach i branżach życia- hel do balonów, sterowców, baloników, do nurkowania, etc. Spośród ww. największym powodzeniem cieszy się hel do balonów. Dlaczego? Hel do balonów jest nie tylko bezpieczny, ale również niepalny, nic, więc dziwnego, że zyskał on uznanie w tej branży i wyparł wykorzystywany do niedawna w tym celu wodór.