Czy balony z helem można wypuszczać w powietrze

Z punktu widzenia ekologicznego można balony wypuścić w niebo - lateks jako materiał biodegradowalny rozłoży się bez toksycznych efektów dla środowiska naturalnego.

Należy mieć jednak świadomość, że już kilkanaście balonów które odleci w powietrze - zamierzenie czy nie - może okazać się problemem...dla kontroli przestrzeni powietrznej. Mogą zakłócić ruch lotniczy.

Jeśli balonów jest więcej, a szczególnie kiedy do balonów doczepione są elementy np. papierowe albo foliowe, są wykrywane przez urządzenia monitorujące obszary gdzie przebiega ruch lotniczy. Balony unoszące się w powietrzu stanowią tzw. statki bezzałogowe. W przypadku planowania wypuszczenia balonów w powietrze mamy obowiązek skontaktować się z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej - na formularzu wysyłanym faxem podajemy położenie oraz termin planowanego wypuszczenia balonów.

Dzięki temu służby powietrzne nie zidentyfikują naszych balonów jako niebezpieczeństwa, a jeżeli wypuszczenie mogłoby naruszyć przestrzeń powietrzną pokaz trzeba będzie przesunąć albo z niego zrezygnować.

We większości sytuacji realizacja eventu wypuszczania balonów do nieba jest dopuszczana do realizacji. Zgłoszenia są rozpatrywane w ciągu 10 dni.

Warto także zgłosić do Agencji Żeglugi masowe imprezy, gdzie rozdawane są balony w na tyle dużych ilościach, że suma balonów wypuszczonych do nieba przypadkowo - niezależnie od woli organizatorów będzie na tyle duża, że może także spowodować problemy.